ALS - Anders Lindberg städservice ALS - Anders Lindberg städservice
      

Kundpolicy

Våra kunder känner stort förtroende för oss. Vår verksamhet präglas av en öppen och rak kommunikation, både mot kunder och medarbetare. Eftersom vi är en liten organisation kan vi ge snabb och personlig service.

Från offert till avtal

Vi försöker alltid träffas personligen i samband med offertförfrågan. Utifrån era önskemål ser vi tillsammans över ert behov av städning och andra extra tjänster. Inom kort erhåller ni en offert med städinstruktion. Om ni väljer att teckna avtal med oss kan vi starta uppdraget med kort varsel om så önskas.

Tydlighet och fasta rutiner

Vi försöker eftersträva tydlighet i våra instruktioner och rutiner. Alla anställda har personligt ansvar för sina ordinarie städobjekt. Det innebär att du som kund kan känna en extra trygghet, eftersom ni lär känna den personal som städar hos er. Det innebär också att personalen får mycket god kännedom om respektive städobjekt.

Vi arbetar oftast med fasta städdagar, då många av våra kunder vill veta exakt vilket datum städningen skall utföras. I anslutning till samtliga städobjekt finns signeringslistor, som den anställde signerar efter varje städtillfälle. Det är ett utmärkt instrument för kunderna att själva kunna kontrollera när fastigheten senast blev städad och vilka moment som utfördes.

 

 

 
ALS - Anders Lindberg Städservise ALS - Anders Lindberg Städservise
     2007©ALS | Anders Lindberg Städservice | Frejgatan 6, 114 20 Stockholm | 08 612 16 51 | 0702 06 10 82 | info@lindbergstad.se