ALS - Anders Lindberg städservice ALS - Anders Lindberg städservice
      

Om Anders Lindberg Städservice AB

Anders Lindberg Städservice etablerades 2001 och ombildades under 2009 till aktiebolag. Företaget ägs idag av Anders Lindberg och Jorge Valdés.

Vi är dock fortfarande ett litet familjeföretag med verksamhet främst i Stockholms innerstad! Vår personal är företagets styrka och idag är vi 19 medarbetare.

Vår affärsidé kan sammanfattas så här:

  • Vi tillhandahåller tjänster inom städning och trädgårdsskötsel med angränsande områden.
  • Vi ska värna om den personliga kontakten med kunderna.
  • Vi ska minimera transporterna mellan uppdragen, av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl.
  • Vi verkar för att alla kunder är nöjda kunder som känner stort förtroende för vår verksamhet.

Omtanke om personalen

Vi försöker hela tiden behålla känslan av familjeföretag, även om det idag arbetar fler medarbetare än bara familjen! Trivs våra anställda så gör man ett bättre jobb, resonerar vi. Därför ser vi till att alla har rimliga löner, tillgång subventionerade luncher via Rikskortet och möjlighet att få subventionerad friskvård. Kanske är det därför som vår sjukfrånvaro varit mycket lägre än övriga städbranschen de senaste åren?!

Sedan 2011 har vi kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund. Redan tidigare hade vi frivilligt tecknat avtalsförsäkringar och avtalspension för våra anställda.

Våra nöjda kunder!

Vi har idag ca 170 fasta kunder som anlitar oss för städtjänster och trädgårdsuppdrag! Av dessa är 140 st bostadsrättsföreningar som anlitar oss för trappstädning och trädgårdstjänster. Vi har 7 kunder inom kontorsstädning och butiksstädning. Dessutom anlitar ca 25 familjer oss för privat hemstädning med RUT-avdrag för hushållsnära tjänster.

Många av de uppdrag som vi utför idag har vi haft avtal med kunderna under lång tid. Av de kunder som vi tecknade avtal med under startåret 2001 finns fortfarande 70% kvar som kunder! Givetvis arbetar vi även för att nya kunder ska kunna ha ett långvarigt och givande samarbete med oss!

Klagomålsfrekvensen är mycket låg, kanske bland de lägsta i städbranschen. Av ca 8.500 utförda veckostädningar under 2014 fick vi endast 9 mindre anmärkningar och 3 direkta klagomål! Det säger en hel del i en bransch där det ständigt talas om "städeländet", smuts i hörnen och på annat sätt undermåligt utförda städningar.

Vi vill alltid kunna vara stolta över det arbete vi utför! Det bästa sättet att uppnå våra mål tror vi är kunnig och motiverad personal! Låt oss göra jobbet och märk skillnaden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALS - Anders Lindberg Städservise ALS - Anders Lindberg Städservise
     2007©ALS | Anders Lindberg Städservice | Frejgatan 6, 114 20 Stockholm | 08 612 16 51 | 0702 06 10 82 | info@lindbergstad.se