ALS - Anders Lindberg städservice ALS - Anders Lindberg städservice
      

Kvalitetsarbete

Kvaliteten är i fokus för allt vårt arbete och något som vi ständigt försöker förbättra. Vi föreslår gärna förändringar som syftar till att stärka samarbetet och kvaliteten. Vi arbetar för ett långsiktigt samarbete med våra kunder. För att uppmuntra att våra höga krav på kvalitet efterlevs arbetar vi bland annat med ett premiesystem för de anställda.

Få klagomål

Vårt mål är att eftersträva ett mycket lågt antal klagomål och reklamationer. Vi upplever tydligt att vi har lyckats i denna strävan. Detta har bland annat varit möjligt genom en kunnig och engagerad personal, tydliga instruktioner, nära kontakter samt vårt premiesystem för personalen.

 

Miljö

Vi försöker i största möjliga mån erbjuda tjänster och produkter som tar hänsyn till både människa och miljö. Både för din skull som kund, som omtanke om våra anställdas hälsa samt med hänsyn till kommande generationer. Därför försöker vi ständigt utveckla lösningar som bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Vi eftersträvar också en ständig kompetenshöjning hos personalen samt tydliga instruktioner. Vi försöker även minimera transporterna. Genom att schemalägga samtliga städobjekt inom samma stadsdel till en viss veckodag kan vi både spara tid och transporter. Vi har endast en företagsbil som självklart är en miljöbil och drivs med etanol. Vår personal använder buss eller tunnelbana för att förflytta sig mellan de olika uppdragen.

Vi använder oss av ett begränsat urval av samma produkter i samtliga städobjekt. Vi försöker undvika användning av skadliga kemikalier. Isället använder vi oss främst av rengöringsmedel märkta med ”Bra miljöval” eller ”Svanen”. För veckostädning av stengolv använder vi oss till exempel av Steinfix 60, en av de bästa natursåporna på marknaden speciellt anpassad för golv av natursten. Vi brukar tillsätta några droppar Grumme Grönsåpa för att ytterligare öka känslan av "rent".

Sedan en tid tillbaka har vi börjat att källsortera samt återvinna vårt avfall, t.ex. hårdplast och brännbart material.

 

 

Kvalitetssäkring

Sedan några år arbetar vi också med ett eget kontrollprogram för kvalitetssäkring. Det bygger på följande delar:

Tydliga instruktioner och information

I samtliga städobjekt finns tydliga instruktioner i form av städprogram, produktinformation, beställningslistor etc. När ett nytt avtal har tecknats med en kund gås samtliga rutiner igenom med uppdragsgivare. Arbetsledare går igenom städprogrammet med de anställda och informerar om städmetod, produktval, säkerhet, övriga rutiner etc.

Ansvar & egenkontroll

Varje anställd är personligt ansvariga för ett antal städobjekt. För dig som kund är detta en trygghet, eftersom det oftast är samma person som utför uppdraget varje vecka. Vid varje städtillfälle kontrollerar den ansvarige att samtliga moment är utförda och signerar en lista. De anställda rapporterar och fel och eventuella brister i gällande rutiner till ansvarig städledare.

Arbetsledarens kvalitetskontroll

Med jämna intervall kontrollerar besöker arbetsledaren städobjektet och deltar i det dagliga arbetet tillsammans med ansvarig personal. Det sker även särskilda granskningskontroller minst sex gånger per år för att säkerställa kvaliteten.

Uppföljning

Alla reklamationer och eventuella avvikelser från städprogrammet följs snabbt upp och åtgärdas omgående. Arbetsledare och all personal träffas dessutom flera gånger per månad och diskuterar kvalitetsarbetet. Vi har även utbildningsdagar där personalen kan få möjlighet till kompetensutveckling. Minst en gång per år gör vi även en uppföljning av avtal och städprogram med samtliga kunder.

 
ALS - Anders Lindberg Städservise ALS - Anders Lindberg Städservise
     2007©ALS | Anders Lindberg Städservice | Frejgatan 6, 114 20 Stockholm | 08 612 16 51 | 0702 06 10 82 | info@lindbergstad.se